e-commerce by webshaper
More information on product
Home > Products > Agama > Fiqh Sunnah Tentang Solat
 Fiqh Sunnah Tentang Solat
enlarge

Fiqh Sunnah Tentang Solat

Add to Compare
RM  45.00  40.50  
Item details
SKU: 9789675984464
Weight: 670 grams
Stock: Out of stock


vs_product_id: 86994
  Share This   Add To Facebook   Add To MySpace   

"Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat" (Riwayat Bukhari,Muslim Dan Ahmad)

"Fiqh Sunnah Tentang solat"karya Sayyid Sabiq memperincikan penjelasan tentang solat. Juga dijelaskan berkenaan perbezaan pendapat mazhab dalam pelaksanaan solat. Perbezaan tersebut dijelaskan dengan teliti disertakan dalil-dalilnya.

Semoga buku ini dapat memberikan kita suntikan dan motivasi untuk menjadi orang tetap mendirikan solat.Sebagaimana doa nabi ibrahim a.s dalam suarh Ibrahim ayat 40 yang berbunyi: "Ya Tuhanku!Jadikan aku dan anak-cucuku orang yang tetap mendirikan solat . Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku."